" /> Bánh răng tầng dưới ISUZU vĩnh phát - Bắc Việt Auto