" /> Đề khởi động xe tải ISUZU FTR 6HH1 - Bắc Việt Auto