" /> Hệ thống bơm dầu động cơ MITSUBISHI FUSO 4,5 tấn - Bắc Việt Auto